Nieuws

 • Premieontheffing april 2020

  Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluitingHet kabinet besloot in maart de scholen te sluiten vanwege verspreiding van… Lees meer..

 • Vrije ruimte WKR 2020 verhoogd met € 5.200,-

  In de kamerbrief van het ministerie van Financiën over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis d.d. 24-04-2020 staat dat… Lees meer..

 • Inzetpercentage van de vervangingspool tijdelijk 100%

  Het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten het inzetpercentage van de vervangingspools op 100% te zetten zolang de coronamaatregelen voor de scholen… Lees meer..

 • CAO-PO 2019-2020

  De nieuwe CAO-PO 2019-2020 is gepubliceerd. Hierbij alvast een aantal belangrijke wijzigingen: Artikel 3.1 lid 3a is de termijn van… Lees meer..

 • Coronavirus: reactietermijnen Reglement Pf tijdelijk stopgezet

  Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten… Lees meer..

 • Het coronavirus: worden mijn vervangingskosten vergoed?

  Het Vervangingsfonds (Vf) heeft uit het onderwijsveld verschillende vragen ontvangen over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging.… Lees meer..

 • Bereikbaarheid ONS en borging werkzaamheden

  Geacht bestuur,In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus dient ook ONS Onderwijsbureau rekening te houden met de veiligheid… Lees meer..

 • ONS Onderwijsbureau breidt uit en komt naar Brabant

  ONS Onderwijsbureau is voornemens in de loop van 2020 de deuren van een nieuwe vestiging in de regio West-Brabant te… Lees meer..

 • Dit is ONS Onderwijsbureau

  Dit is ONS Onderwijsbureau, bekijk de animatie hier beneden. Lees meer..

 • Loondoorbetalingsplicht bij quarantaine Coronavirus

  Een werknemer die ziek is en in quarantaine moet heeft recht op loondoorbetaling. Het kan ook zijn dat een werknemer niet… Lees meer..

 • CAO Bestuurders PO/VO

  Hoe ver zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO Bestuurders PO/VO? Antwoord van VTOI-NVTK op de vraag van ONS:De einddatum… Lees meer..

 • Directeuren- en inkomenstoelage in salaristabellen

  Hoe zijn de directeurentoelage en inkomenstoelage verwerkt in de salaristabellen? Het lijkt erop alsof de salaristabellen te laag zijn als… Lees meer..

 • Handreiking voor schoolbesturen

  De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op donderdag 30 en vrijdag… Lees meer..

 • De Fiets in 2020

  Er zijn verschillende manieren om de werknemer te stimuleren met de fiets naar het werk te komen. Welke voor u,… Lees meer..

 • Update AFAS CAO Primair Onderwijs

  In deze update is de nieuwe CAO Primair Onderwijs uitgeleverd door AFAS: Met daarin: De 4,5 % salarisverhoging per 1… Lees meer..

 • Nieuw onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

  Onderhandelaarsakkoord 2019-2020 salaristabellen_cao_po_2019-2020Download handreiking_onderhandelaarsakkoord_softwareleveranciers_aks_en_salarisbureausDownload Lees meer..

 • Bereikbaarheid ONS Kerstvakantie

  Gedurende de kerstvakantie is ONS gewoon bereikbaar. Echter heeft onze receptie wel andere openingstijden:   Van maandag t/m vrijdag:van 09:00 uur… Lees meer..

 • Gratis ONS kalender 2020

  De Kalenders zijn er weer! ONS heeft voor 2020 weer ONS-kalenders met daarop alle relevante data voor onze klanten. Dit… Lees meer..

 • Lerarenstaking gaat woensdag toch door

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft zondag besloten haar leden toch op te roepen woensdag te gaan staken. Die oproep werd… Lees meer..

 • Aanvragen eigenrisicodragerschap voor 31 oktober 2019

  Wilt uw bestuur met ingang van 1 januari 2020 eigenrisicodrager (ERD) worden voor de vervangingskosten? Zorg dan dat het aanvraagformulier… Lees meer..

 • Nieuwe versie HR APP 3.4

  Vrijdag 13 september is de releasedatum van de nieuwe versie van de HR APP 3.4 in het TIG Platform. Wat… Lees meer..

 • Personeels -en salarismedewerker voor het onderwijs 0,6-1 FTE Alkmaar

  Vanwege groei van ONS klantenbestand is ONS Onderwijsbureau voor locatie Alkmaar op zoek naar een enthousiaste personeels– en salarisadministrateur! Heb je… Lees meer..

 • Bereikbaarheid ONS tijdens vakantieperiode

  Gedurende de zomervakantie is ONS gewoon bereikbaar. Onze receptie heeft van week 28 t/m week 33 echter andere openingstijden:   Van… Lees meer..

 • Geef uiterlijk 1 juli energiebesparende maatregelen voor uw school door in het eLoket

  Bestuurt u scholen die een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 aardgas per jaar hebben? Dan bent u… Lees meer..

 • ONS dicht met Hemelvaart

  ONS is in verband met Hemelvaart, donderdag en vrijdag niet bereikbaar. Vanaf maandag staan wij weer voor u klaar zoals… Lees meer..

 • Ontruimingsoefening 21 mei 2019

  Op 21 mei zijn we tussen 11:00 uur en 11:30 uur niet bereikbaar geweest. Dit was in verband met een… Lees meer..

 • Signalen aanlevering ABP

  In de aanlevering van AFAS aan het ABP zit bij een enkele medewerker een fout in het parttime-percentage. ONS ontvangt… Lees meer..

 • Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag

  In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. In de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van… Lees meer..

 • Geef uiterlijk 1 juli energiebesparende maatregelen voor uw school door in het eLoket

  Bestuurt u scholen die een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 aardgas per jaar hebben? Dan bent u… Lees meer..

 • Verplicht jaarrekening 7 jaar openbaar te publiceren

  Als bestuur bent u verplicht om de jaarrekening 7 jaar openbaar te publiceren op de eigen website. In de Uitvoeringsregeling… Lees meer..

 • E-mailberichten DUO over afkeuring personeelsgegevens

  DUO stuurt momenteel per e-mail berichten naar schoolbesturen, waarin staat dat de levering van personeelsgegevens over 2018Q4 en geheel 2018… Lees meer..

 • Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een… Lees meer..

 • Telefoonnummer ONS gewijzigd

  Lees meer..

 • Salarisbetaling december & Bereikbaarheid ONS tijdens Kerstperiode

  Salarisbetaling december De salarisbetaling van december schuift op van donderdag 20 december naar vrijdag 21 december. Dit om problemen te… Lees meer..

 • Bereikbaarheid 20 december 2018

  In verband met een ONS-dag zijn wij donderdag 20 december a.s. helaas niet bereikbaar. In geval van spoed kunt u… Lees meer..

 • Gratis ONS-kalender 2019

  De Kalenders zijn er weer! ONS heeft voor 2019 weer ONS-kalenders met daarop alle relevante data voor onze klanten. Dit… Lees meer..

 • Toegang administratiekantoren in Mijn DUO

  Onlangs heeft u van DUO een brief ontvangen (d.d. 22-11-2018) inzake 'Toegang administratiekantoren in Mijn DUO'. Waarin DUO aangeeft dat… Lees meer..

 • Compliance verklaring 2019 vervangingsfonds

  Om in aanmerking te kunnen komen voor bekostiging door het Vervangingsfonds is het van belang dat u de compliance verklaring… Lees meer..

 • Belangrijkste wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019

  Het nieuwe Regelement Vervangingsfonds wordt vanaf 1-1-2019 vereenvoudigd. Het aantal artikelen is gereduceerd van 60 naar 29. Er zijn onder… Lees meer..

 • Vrijwilligers op scholen kunnen gratis VOG aanvragen

  Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen met ingang van 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)… Lees meer..

 • Cao Bestuurders PO

  De cao Bestuurders PO zal vanaf 2020 niet langer gekoppeld zijn aan de reguliere cao PO. Ten aanzien van de… Lees meer..

 • CAO-VO: Wijzigingen op de salarisstrook vanaf oktober 2018

  In oktober 2018: Alle medewerkers die op 1 oktober 2018 in dienst zijn, krijgen in oktober 2018 een eenmalige uitkering… Lees meer..

 • Nieuw in Financieel App 3.4.0

  Details Op basis van feedback (bugs en wensen) is op 14 september 2018 versie 3.4.0 van de Financieel App uitgebracht. … Lees meer..

 • Wijzigingen op de salarisstrook vanaf september 2018

  CAO-PO: Wijzigingen op de salarisstrook vanaf september 2018: Vanaf 1 september 2018: Het salaris van alle werknemers wordt verhoogd (2,5%).… Lees meer..

 • Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is… Lees meer..

 • Bereikbaarheid tijdens vakantieperiode 2018

  Gedurende de zomervakantie zijn wij gewoon bereikbaar. Onze receptie heeft van week 28 t/m week 33 echter andere openingstijden. Van… Lees meer..

 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

  Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder €1.594,20 bij een… Lees meer..

 • Cao-onderhandelingen Kinderopvang

  Na een moeizaam cao-traject hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over loon, werkdruk en inzetbaarheid voor de nieuwe cao… Lees meer..

 • Publiceren jaarverslag op eigen website

  Denkt u eraan om het gewaarmerkte jaarverslag van uw schoolbestuur op uw eigen website te publiceren? Lees meer..

 • Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs 2018

  Op 6 juni 2018 zijn de PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties middels het onderhandelaarsakkoord gekomen tot een nieuwe cao voor het… Lees meer..

 • Infosessie lerarenregister

  "Stel direct uw vragen over het lerarenregister aan DUO” Op 13 juni a.s. organiseert ONS samen met DUO een informatiesessie… Lees meer..

 • ONS Onderwijsbureau gesloten tijdens Hemelvaart.

  In verband met Hemelvaart zijn wij donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei a.s. niet bereikbaar. Maandag 14 mei staan wij weer… Lees meer..

 • Gebruik maken van de verhoogde fusiecompensatieregeling?

  Dat kan tot 1 augustus 2019 Om krimp het hoofd te bieden heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap… Lees meer..

 • ONS Onderwijsbureau gesloten tijdens Koningsdag vrijdag 27 april 2018

  In verband met Koningsdag zijn wij vrijdag 27 april a.s. niet bereikbaar. Maandag 30 april staan wij weer voor u klaar. Kijk voor… Lees meer..

 • Subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo aanvragen tot 31 mei

  Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook… Lees meer..

 • Schoolbesturen kunnen zich vinden in de lijn van deeltekst nieuwe cao

  Leden van de PO-Raad hebben in het algemeen positief gereageerd op eerste conceptafspraken voor een nieuwe cao voor het primair… Lees meer..

 • Afschaffen fusietoets: alleen lichte procedurele toets blijft over

  De PO-Raad is blij dat minister Slob (Onderwijs) de fusietoets afschaft voor het primair en voortgezet onderwijs. De sectororganisatie heeft… Lees meer..

 • Geld voor vakbonden en arbeidsmarktplatform zit vanaf 2018 in lumpsum

  Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds dit jaar toegevoegd aan… Lees meer..

 • Subsidieregeling Impuls muziekonderwijs langer open

  De derde aanvraagronde voor de Impuls Muziekonderwijs is verlengd. Scholen die hun muziekonderwijs willen verbeteren of komend schooljaar hiermee aan… Lees meer..

 • Vakbonden kondigen staking aan in Noord-Brabant en Limburg

  De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair onderwijs in de provincies Noord-Brabant en Limburg op tot een staking gedurende… Lees meer..

 • Niet direct boetes voor scholen die niet voldoen aan privacywet AVG

  Vanaf 25 mei gaat de nieuwe privacywet in, de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Onderwijsinstellingen hoeven echter niet bang te zijn… Lees meer..

 • Vergoeding schoolgebouwen met veertig procent omhoog

  Goed nieuws voor alle schoolbesturen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verhoogt de normbedragen uit de modelverordening onderwijshuisvesting met veertig procent.… Lees meer..

 • Meerlingenverlof per 1 april verlengd naar 20 weken

  Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling… Lees meer..

 • Handleiding bij staking 13 april

  Op vrijdag 13 april staken de medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Brabant en Limburg. De vakbonden hebben de medewerkers… Lees meer..

 • Scholen overwegen eenzijdige uitbetaling salarisverhoging

  De VO-raad roept de onderwijsbonden op het overleg over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te hervatten en voor… Lees meer..

 • Parelloop businessrun 5km

  Komende zondag loopt ONS Onderwijsbureau, vertegenwoordigd door het fanatieke ONS-team, mee in de 5km BusinessRun tijdens de Parelloop in Brunssum.… Lees meer..

 • Extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019

  Voor 2018/2019 wordt er gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestigingen) per 1 oktober 2017. Voor het schooljaar 2018/2019 is het… Lees meer..

 • Handleiding bij staking 14 maart

    Op woensdag 14 maart staken de medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De vakbonden hebben… Lees meer..

 • ONS klantendag

  Lees meer..

 • Gratis ONS-kalender 2018

  ONS heeft voor 2018 ONS-kalenders met daarop alle relevante data voor onze klanten. Dit zijn niet alleen de weeknummers aan… Lees meer..

 • Verschuiving betaaldag FA

  De wekelijkse betaaldag van deze week wordt verschoven van dinsdag 9 januari naar woensdag 10 januari vroeg in de ochtend. Lees meer..

 • Onze bereikbaarheid rond Kerst en Nieuwjaar

  In verband met een ONS-dag zijn wij donderdag 21 december a.s. helaas niet bereikbaar. In geval van spoed kunt u… Lees meer..

 • ONS werkt extra veilig

  Artikel in APS IT diensten: ONS Onderwijsbureau verzorgt voor meer dan 50 klanten in het primair en voortgezet onderwijs administratieve… Lees meer..

 • De winnaars van de ONS Sint kleurplaten winactie zijn bekend!

  De winnaars zijn bekend! Wat was het moeilijk om van al die leuke, originele en mooie foto’s de winnaars uit… Lees meer..

 • De eerste foto’s van de bontgekleurde sinterklaaskleurplaten komen binnen bij ONS!

  Wat zijn ze leuk! De eerste foto's van de bontgekleurde sinterklaaskleurplaten komen binnen bij ONS! Mooi gekleurd allemaal! Ook mee… Lees meer..

 • Kleur met ONS mee en WIN !

  Wat kan jouw school winnen ?    Hoofdprijs: Groot speelplein spelpakket voor de Onderbouw en Bovenbouw t.w.v. € 450,- 1e… Lees meer..

 • Nieuwe stichings- en opheffingsnormen voor scholen bekend

  De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Deze normen worden, zoals de regels voorschrijven, iedere vijf jaar… Lees meer..

 • Voldoet uw bestuur al aan de quotumregeling?

  Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in april 2013 een sociaal akkoord gesloten. Een belangrijk onderdeel van dit… Lees meer..

 • Tot 1 oktober: subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s PO-VO

  Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo… Lees meer..

 • Wijziging mailadressen van ONS per 1 oktober 2017

  Vanaf 1 oktober zal er een wijziging plaatsvinden in de mailadressen van ONS. Momenteel is het nog mogelijk ons te… Lees meer..

 • Fusietoets versoepeld, maar nog steeds onwenselijk

  Vanaf 1 augustus aanstaande doorlopen alleen grote fusies van scholen en besturen nog een inhoudelijke fusietoets met advies van een onafhankelijke… Lees meer..

 • Onderwijsaccountantsprotocol 2017 beschikbaar

  Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Deze versie van het protocol wordt in… Lees meer..

 • Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

  Een nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel en een aflopend akkoord over de… Lees meer..

 • Onderhoud BI-Tool

  Op zaterdag 22 juli is vanaf 09:00 de BI-Tool tijdelijk niet beschikbaar in verband met  groot onderhoud. Wij verwachten de… Lees meer..

 • Bereikbaarheid tijdens vakantieperiode

  Gedurende de zomervakantie zijn wij verminderd bereikbaar. De receptie heeft daarom van week 29 t/m week 35 andere openingstijden. Van… Lees meer..

 • Wijzigingen in de CAO-PO 2016-2017

  De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. U treft de nieuwe versie hier aan. In deze versie van de… Lees meer..

 • Nieuwe bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  Met ingang van 1 augustus 2017 worden de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht. Minister Bussemaker van OCW heeft de… Lees meer..

 • Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s PO-VO

  Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo… Lees meer..

 • Bescheiden aangeboden bij DUO

  Alle bescheiden zijn weer vóór 1 juli aangeboden bij DUO. Een woord van dank aan alle medewerkers van ONS. Op… Lees meer..

 • PO-Raad heeft Cao PO 2016-2017 opgezegd

  De PO-Raad heeft de vakbonden officieel laten weten dat ze de CAO PO 2016-2017 opzegt. De opzegging heeft geen directe… Lees meer..

 • Heeft u het jaarverslag van uw schoolbestuur al openbaar gemaakt?

  Conform de Code Goed Bestuur behoort ieder schoolbestuur haar jaarverslag actief openbaar te maken. ONS Onderwijsbureau raadt de besturen die… Lees meer..

 • Vakbonden kondigen collectieve actie op 27 juni aan

  De PO-Raad heeft op 23 juni een formele aankondiging van de collectieve actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV onderwijs, AVS,… Lees meer..

 • Onderneem actie als je gebruik maakt van Internet Explorer 10 of lager

  Ondersteuning op Microsoft Internet Explorer 8,9 en 10 is gestopt, ook AFAS InSite ondersteunt geen oudere versies dan Internet Explorer… Lees meer..

 • Niet bereikbaar tijdens interne trainingsdag

  In verband met een interne trainingsdag zijn wij 15 juni a.s. niet bereikbaar tussen 10.30 en 16.00 uur. Kijk voor veelgestelde… Lees meer..

 • Locatie Alkmaar is verhuist

  Wij zijn verhuisd! Per 23-mei-2017 zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie in Alkmaar: Schermerweg 43, 1821 BE, Alkmaar. Onze overige… Lees meer..

 • Onderhoud BI-Tool

  Op woensdag 24 mei a.s. is de BI Tool (TIG platform) tussen 17:00 en 19:00 uur niet beschikbaar wegens onderhoud.… Lees meer..

 • Eerste resultaten voor ONS Onderwijsbureau

  Tijd voor een klein feestje: de eerste 7000 salarissen zijn tijdig betaald, de medewerkers van ONS krijgen hun eerste salaris… Lees meer..