Compliance verklaring 2019 vervangingsfonds

Om in aanmerking te kunnen komen voor bekostiging door het Vervangingsfonds is het van belang dat u de compliance verklaring zo spoedig mogelijk invult en ondertekend  retour stuur naar het Vervangingsfonds. 

Door middel van deze verklaring bevestigt u, als bevoegd gezag, dat de gegevens die betrekking hebben op de bekostiging van vervanging, als bedoeld in het Reglement van het Vervangingsfonds, correct en volledig worden ingevuld (zie artikel 29, lid 1, a en b van het Reglement van het Vervangingsfonds). Wij willen u erop attenderen dat u het juiste bestuursnummer/nummer bevoegd gezag vermeldt op de verklaring.

Het spreekt vanzelf, dat ONS Onderwijsbureau er alles aan doet om de vervangingsgegevens conform aan te leveren bij het Vervangingsfonds. Hierbij baseren wij ons op de informatie, die u ter verwerking naar ons stuurt.

Dit geldt voor niet eigenrisicodragers of eigen risicodragers met een financiële variant.

 

De verklaring dient voor 31 januari 2019 in het bezit zijn van het vervangingsfonds.

 

MOcht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met ONS via uw vaste PSA medewerker of met de helpdesk PSA 045-8504709.

Geplaatst in Nieuws.