Toegang administratiekantoren in Mijn DUO

Onlangs heeft u van DUO een brief ontvangen (d.d. 22-11-2018) inzake ‘Toegang administratiekantoren in Mijn DUO’. Waarin DUO aangeeft dat DUO op korte termijn geen gebruik meer gaat maken van de Entree-diensten en vraagt om er voor te zorgen dat het administratiekantoor tijdig toegang heeft tot Mijn DUO. 

Dit doet u door het formulier ‘Verklaring Verwerking door derden’ dat is bijgevoegd bij de brief, voor 20 december a.s. per post of per e-mail ingevuld retour te sturen aan DUO.

Gegevens ONS Onderwijsbureau: 
ONS Onderwijsbureau (AK401)
Postbus 196
6400 AD Heerlen

ONS Onderwijsbureau heeft een token om in te loggen bij Mijn DUO, zodat wij alle besturen (aangesloten bij ONS) kunnen benaderen.
Ieder bevoegd gezag dient echter zelf deze verklaring ‘Verwerking door derden’ in te vullen en op te sturen naar DUO.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA medewerker of met de helpdesk PSA via 045-8504709.

Geplaatst in Nieuws.