Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden:

  1. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen.
  2. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en
  3. het jeugd-LIV.

Als u recht heeft op 1 of meer tegemoetkomingen, dan stuurt UWV u uiterlijk 14 maart eerst een voorlopige berekening met de specificaties over 2018. U ziet daarin voor welke werknemer(s) u recht heeft en welk bedrag daarbij hoort.

Wij verzoeken u deze berekening door te sturen naar Stichting ONS. Wij controleren dan deze voorlopige berekening. Als deze niet klopt, kunnen we de aangiften 2018 nog tot en met 1 mei wijzigen.

De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA contactpersoon.

Geplaatst in Nieuws.