Directeuren- en inkomenstoelage in salaristabellen

Hoe zijn de directeurentoelage en inkomenstoelage verwerkt in de salaristabellen? Het lijkt erop alsof de salaristabellen te laag zijn als je rekening houdt met de loonstijging van 4,5%.

De inkomenstoelage OOP is per 1-1-2020 in de salaristabellen verwerkt. De directeurentoelage zal in de salaristabellen verwerkt worden zodra de nieuwe salarissen gehanteerd worden (uiterlijk 1-8-2020). De vakantie-uitkering (8%), de eindejaarsuitkering (6,3%) en de levensloopuitkering (0.8%) worden over het salaris opgebouwd. Over de losse toelagen was dit niet het geval. Om die reden zijn de toelagen niet één op één opgenomen in het salaris, maar is er met een lager bedrag gewerkt. Hierdoor verdient de werknemer onder de streep net zoveel doordat de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopuitkering over het verhoogde salaris berekend worden.  

Berekening verhoging salaris vanwege verwerking van de inkomenstoelage in de tabellen voor OOP:
(€ 35,33 (=bedrag inkomensvergoeding voor 1-1-2020) * 1,045 ) / 1,151 (=1 +0,08+0,063+0,008) =  € 32,08

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA medewerker via 088-8504709.

Geplaatst in Nieuws.