CAO-PO 2019-2020

De nieuwe CAO-PO 2019-2020 is gepubliceerd.

Hierbij alvast een aantal belangrijke wijzigingen:

  1. Artikel 3.1 lid 3a is de termijn van 24 maanden gewijzigd in 36 maanden.
  2. Hoofdstuk 4 met betrekking tot het openbaar onderwijs is vervallen
  3. Hoofdstuk 5 is gewijzigd, let op artikel 5.6 CAO PO; de heroverweging en actualisering van functies onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en directie.
  4. Het artikel over de terugbetalingsverplichting bij ouderschapsverlof is duidelijker (artikel 8.19 lid 3 en 4).
  5. Het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof is opgenomen in de tekst onder artikel 8.6 lid L CAO-PO: Het salaris bij aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot 100%. De werkgever kan een uitkering aanvragen bij UWV.

Kijk hier voor de volledige CAO-PO 2019-2020.

Wij zullen u hierover later uitgebreid informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA-medewerker.

Geplaatst in Nieuws.