Premieontheffing april 2020

Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluiting
Het kabinet besloot in maart de scholen te sluiten vanwege verspreiding van het coronavirus. Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd.

Het bestuur heeft daarom besloten om over de maand april geen premie te heffen. Dit geldt voor alle premies in de verschillende aansluitvormen. Het Vervangingsfonds wil niet onnodig geld uit de sector halen als dat voor de dekking van de vervangingskosten niet nodig is en hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de scholen bij het weer opstarten van de lessen in de klas.

Vervanging gewoon te declareren
Uiteraard kunt u de vervangers die u wel heeft ingehuurd declareren zoals gebruikelijk. Ook de poolinzet kunt u volledig op de reguliere wijze opgeven. Deze kosten worden na goedkeuring uitgekeerd.

Het Vervangingsfonds blijft vervangingen stimuleren bij afwezigheid wegens ziekte. Hiervoor maken wij ons sterk, zodat er altijd iemand voor de klas kan staan.

Verwerking van de premieontheffing
De verrekening en verwerking vindt in mei automatisch plaats via de premienota.
Over nagekomen mutaties met betrekking tot de maanden voor april die in mei verwerkt worden, geldt de reguliere premieheffing. Mutaties over de maand april die in de komende maanden verwerkt worden, zijn ook vrijgesteld van premieheffing.
U hoeft hier zelf verder geen actie op te ondernemen.
Vanaf de maand mei (te berekenen in juni e.v.) is de reguliere premieheffing weer van kracht.

Premies voor 2021
In september maakt het Vervangingsfonds de conceptpremies voor 2021 bekend. Deze worden half oktober definitief vastgesteld.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA medewerker of met onze Helpdesk PSA via: 088-8504709.

Bron: Vf

Geplaatst in Nieuws.