Onderhandelaarsakkoord CAO PO 29-10-2020

Er is vanaf 29 oktober 2020 een nieuw onderhandelaarsakkoord voor het Primair Onderwijs. Hieronder vind u de afspraken kort samengevat:

  • Alle medewerkers in het Primair Onderwijs ontvangen een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering.
  • Leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage.
  • Herwaardering functies OOP/Dir: De beloningsconsequentie van het herwaarderingsproces  wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd. In dit onderhandelaarsakkoord is deze afspraak nu ook geformaliseerd.

Voor uitgebreide informatie kunt u de bijlagen raadplegen.

Onderhandelaarsakkoord ondertekend
Bijlage onderhandelaarsakkoord

Geplaatst in Nieuws.