Wat moet u kopiëren uit het paspoort?

Bij indiensttreding moet u de identiteit van de werknemer aan de hand van een geldig identiteitsbewijs vaststellen én een kopie hiervan in uw administratie opnemen. Dit moet een kopie zijn van alle bladzijden die informatie over de identiteit van een persoon bevatten. Als medewerkers in dienst treden die in het bezit zijn van een geldig paspoort, hoeft u alleen een kopie van pagina 2 in uw administratie op te nemen.

Als een medewerker in dienst treedt dan is het van belang dat het paspoort of identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs)geldig is ten tijde van de indiensttreding/aanstelling.