Waarom heb ik in augustus geen periodiek ontvangen?

In hoofdstuk 6 CAO-PO en in hoofdstuk 13 CAO-VO is de inschaling geregeld.

Werknemers die benoemd/aangesteld worden in het PO hebben recht op een periodieke verhoging per 1 augustus indien zij in het vorige schooljaar 60 dagen werkzaam en bezoldigd zijn geweest, dan wel alle schoolweken een benoeming of aanstelling hebben gehad.

Deze werknemers dienen, indien er sprake is van een nieuwe benoeming/aanstelling in een vacature, project of vervanging, ieder nieuw schooljaar de inschaling zorgvuldig te controleren middels de salarisspecificatie en bij een incorrecte inschaling zelf zorg te dragen voor de juiste documentatie en deze tijdig aan te leveren bij het administratiekantoor.

Voor werknemers in het VO geldt dat inschaling geschiedt in overleg met de werkgever.