Loonheffing Bijzondere Beloningen (Vakantiegeld/Eindejaarsuitkering)

Heffingskortingen inkomensafhankelijk
De heffingskortingen zijn een directe korting op de belasting die werknemers betalen. Sinds 1 januari 2014 zijn de arbeidskorting én de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Het inkomensafhankelijk maken van de heffingskorting is in feite een belastingverhoging, die op een andere manier wordt gepresenteerd. Door de afbouw van de heffingskortingen kan het tarief bijzondere beloningen (dit wordt toegepast op bijvoorbeeld uw vakantiegeld en uw eindejaarsuitkering) hoger of lager zijn (zie de tabellen voor de bijzondere beloning op de site van de belastingdienst).

Soms toch nog belasting terugbetalen
De inhouding loonbelasting op uw salaris is een voorheffing, pas bij de aangifte inkomstenbelasting wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Het kan zijn dat er te weinig 9of veel te veel) loonheffing is ingehouden op uw salaris en uw een aanslag ontvangt. Neem dan contact met ons op om te kijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.