Kan een parttimer verplicht worden terug te komen op dagen dat hij niet werkt?

Het is een misverstand dat een parttimer alleen kan worden belast met taken op de dagen waarop hij les geeft. In artikel 2A.11 van de CAO PO staat een tabel op hoeveel dagen/dagdelen de parttimer kan worden ingezet. Dit is afhankelijk van de aanstellingsomvang.
Teamvergaderingen, ouderavonden, collectieve scholing en andere werkzaamheden dienen aan het begin van het schooljaar te worden vastgelegd  in het jaarrooster van de school. De parttime werknemer is verplicht, tenzij hij een tweede werkgever heeft, bij deze vastgelegde activiteiten aanwezig te zijn.