Wat gebeurt er met de reiskosten ingeval van volledig verlof?

Indien u werkzaam bent in het Primair Onderwijs worden de reiskosten woon-werkverkeer vanaf de derde week stopgezet bij volledig (ziekte-) verlof.

 

Indien u werkzaam bent in het Voortgezet Onderwijs worden de reiskosten woon-werkverkeer vanaf de tweede week stopgezet bij volledig (ziekte-) verlof.

Kom ik als vervanger ook in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten?

Dit geldt voor het PO: indien het dienstverband maximaal 4 weken duurt, dient u het formulier ‘Reiskosten kort’ van de website van Ons Onderwijsbureau te downloaden en ingevuld naar de salarisadministratie te sturen. Voor een langer dienstverband geldt het formulier ‘Reiskosten lang’. Voor vervangers geldt een aanvullende tabel en een maximum vergoeding bij 34,5 km. Zie bijlage A10 van de cao PO

 

Hoe bepaal ik het aantal kilometers dat op mij van toepassing is ?

Voor het Primair Onderwijs wordt de afstand bepaald op basis van de snelste route. U moet de ANWB-routeplanner gebruiken. Over de eerste zeven kilometer, enkele reis, wordt geen vergoeding verstrekt. U ontvangt een vergoeding tot maximaal 21.5 kilometer.

Voor het Voortgezet Onderwijs wordt de afstand bepaald op basis van de kortste route. U moet een door de belastingdienst geaccepteerde routeplanner gebruiken.

Over de eerste acht kilometer, enkele reis, wordt geen vergoeding verstrekt. U ontvangt een vergoeding tot maximaal 25 kilometer.

De werknemer ontvangt in het eerste jaar van zijn dienstverband ook een vergoeding over het aantal kilometers boven de 25 kilometer enkele reis. Boven de 25 kilometer enkele reis wordt de hoogte van de vergoeding gemaximeerd op het niveau van een OV-vergoeding 2e klas op jaarbasis voor dat traject.

ANWB-Routeplanner