Een deel van de school wordt tijdelijk gehuisvest in een ander gebouw. Is dit een aangelegenheid voor de Medezeggenschapsraad (MR)?

Hangt ervan af. Een permanente verhuizing is een wijziging van de “organisatie van de school”. Volgens artikel 22E van de de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) voor het PO geldt daarvoor de adviesbevoegdheid van de MR.  Voor het VO is dat artikel 22F.

De centrale vraag is hier: Wat wordt onder ‘tijdelijk’ verstaan? De geschillencommissie gaf in een eerdere zaak aan dat met tijdelijk een periode van maximaal 1 jaar wordt bedoeld. Desondanks is bij tijdelijke verhuizingen een adviesvraag aan de MR verstandig in verband met de gevolgen voor de veiligheid en de goede communicatie naar ouders.

 

Geplaatst in .