Hoe is de doorbetaling van het salaris bij ouderschapsverlof geregeld?

De doorbetaling vanuit de werkgever is 55% bij betaald ouderschapsverlof en 0% bij onbetaald ouderschapsverlof. De pensioenopbouw blijft ongewijzigd.

Geplaatst in .