Hoe moet ik een bovenwettelijke uitkering aanvragen?

Werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk worden ontslagen, kunnen een AA(rbeids(O(ngeschiktheids)P(ensioen) aanvragen bij het ABP.

Hierdoor krijgen zij het recht op een premievrije pensioenopbouw en eventueel een bovenwettelijke uitkering.

Als zij ontslagen worden en meteen herplaatst voor minder uren of in een lager bezoldigde functie, kun-nen zij een H(er)P(laatsings)T(oelage) aanvragen bij het ABP.

Indien zij  bij Loyalis collectief of privé een A(rbeids)O(ngeschiktheids)V(erzekering) hebben voor gedeel-telijke en/of gehele arbeidsongeschiktheid, kunnen zij ook daar een beroep op doen.

Geplaatst in .