Hoe moet ik een werkeloosheidsuitkering aanvragen en waar?

Als zijn dienstverband afloopt, kan uw werknemer in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering.

Meld uw medewerker ziek bij UWV op de laatste dag dat hij in dienst is. Tot die tijd betaalt u het loon door en werkt u samen aan zijn re-integratie. Daarna neemt UWV de re-integratie van u over en betaalt een Ziektewet-uitkering.

Als uw werknemer zijn eerste afspraak bij UWV heeft, beoordeelt deze instantie het re-integratieverslag dat u hem meegeeft. Als daaruit blijkt dat de re-integratie niet op gang is gekomen of is gestopt, moet u mogelijk gedurende een bepaalde periode de Ziektewet-uitkering betalen. Help uw werknemer dus om te re-integreren zolang hij in dienst is.

Kiest u samen voor een begeleiding die doorgaat nadat de werknemer uit dienst is getreden, zoals een opleiding of sollicitatietraining, dan kunt u UWV vragen te participeren in de re-integratie. UWV deelt dan mogelijk in de re-integratiekosten.

Als uw werknemer snel weer beter is
Eindigt het dienstverband van de werknemer binnen 10 weken na de eerste ziektedag? Of is uw werknemer volgens uw arbodienst of bedrijfsarts binnen 3 maanden weer beter en zijn er geen speciale re-integratieactiviteiten nodig? Dan hoeft u niet aan re-integratie te werken.

Informatie Vizyr
Komt u met een dergelijke situatie in aanraking neem dan gerust contact op met de helpdesk van PSA. Ook kunt u hiervoor rechtstreeks uw PSA-medewerker benaderen. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.

Helpdesk PSA
helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl

Geplaatst in .