Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding in de verhuiskosten?

Voor het Primair Onderwijs geldt dat  u voor minimaal één jaar benoemd moet worden, de afstand woon-werk vóór verhuizing meer en na verhuizing minder is dan 20 kilometer, en de afstand ten minste 5 kilometer korter is geworden en kunt u eventueel aanspraak maken op een tegemoetkoming in uw verhuiskosten. De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na de verhuizing zijn ingediend. Meer informatie hierover vindt u in de CAO-PO. Deze kunt u vinden op onze CAO-pagina. De declaratie kunt u, tezamen met betaalbewijzen, schriftelijk bij uw werkgever indienen.

Voor het Voortgezet Onderwijs geldt dat u gaat wonen binnen een afstand van tien kilometer van uw arbeidsplaats, terwijl u eerst op een afstand van meer dan tien kilomter woonde of door de verhuizing bekort u uw reisafstand met ten minste 50% en ook met ten minste tien kilometer. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de verhuizing verband houden met de dienstbetrekking. De tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt verleend onder de voorwaarde dat de werknemer vooraf schriftelijk heeft verklaard dat
a hij bekend is met de terugbetalingsregeling en
b hij benoemd, dan wel aangesteld is voor onbepaalde tijd of voor ten minste een jaar met uitzicht op een benoeming c.q. aanstelling voor onbepaalde tijd.

Geplaatst in .