Wanneer komen de uitkeringskosten van een ex-personeelslid ten laste van het schoolbestuur?

Een personeelslid heeft in principe recht op een WW uitkering als hij in de afgelopen 36 weken 26 weken minimaal een dag per week heeft gewerkt.

• Voorbeeld 1: een personeelslid komt in dienst en heeft nog niet eerder gewerkt (bijvoorbeeld direct van de opleiding af).
Hij start met werken op de 27e augustus van enig jaar. Indien betrokkene op 27 februari van het jaar daarop nog werkzaam is op de school dan heeft betrokkene recht op een uitkering. De laatste werkgever/school betaalt de uitkeringskosten.
Er is geen recht op een uitkering indien het dienstverband < 26 weken heeft geduurd.

• Voorbeeld 2: betrokkene heeft gedurende 10 jaar gewerkt bij een andere werkgever en komt aansluitend in dienst bij uw school/bestuur. Het maakt niet uit wanneer maar als dit dienstverband op enig moment eindigt (ongeacht de duur) dan heeft betrokkene recht op een uitkering.
De laatste werkgever/school betaalt de uitkeringskosten.

• Voorbeeld 3: betrokkene heeft 10 jaar gewerkt bij een andere werkgever en het dienstverband is beëindigd. Betrokkene heeft een uitkering en vanuit de uitkering komt betrokkene werken bij uw school/bestuur.
De werknemer moet dan 26 weken van de 36 weken werkzaam zijn bij uw school/bestuur, om weer in aanmerking te komen voor een WW uitkering.
Indien hij korter dan 26 weken bij uw school/bestuur werkt herleeft zijn oude WW en deze wordt betaald door zijn oude werkgever.

Let op: indien een werknemer tussen het begin van zijn oude WW en de indiensttreding bij de school nog ergens anders heeft gewerkt, kan hij aan het einde van zijn aanstelling bij uw school/bestuur toch aan de wekeneis voldoen en moet de laatste werkgever/school  de uitkeringskosten betalen.

• Voorbeeld: werknemer heeft WW die wordt betaald door werkgever X.  Hij werkt 6 weken bij werkgever Y. Hierna herleeft zijn WW (werkgever X betaalt weer). 8 weken later komt hij voor 22 weken bij uw school/bestuur werken. Hij voldoet aan de 26 wekeneis (28 weken gewerkt in de laatste 36 weken). Er ontstaat een nieuwe WW uitkering waarvan 25% door de school betaald moet worden.

Hiernaast kennen wij nog de na wettelijke/aansluitende uitkering. Het is ondoenlijk om dit allemaal middels voorbeelden toe te lichten. Een personeelslid dat recht heeft op een WW uitkering heeft recht op een na wettelijke uitkering.

Een personeelslid heeft, indien zijn diensttijd 5 jaar of meer bedraagt recht op een aansluitende uitkering. De duur heeft te maken met leeftijd en dienstverband.

Notie:
Bij een diensttijd van 12 jaar en langer en een leeftijd van 53 jaar of ouder is de aansluitende uitkering tot het moment van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Wanneer vervallen alle WW verplichtingen:
• Als de ex-werknemer een andere baan heeft gevonden en daar 26 van de 36 weken heeft gewerkt.
• De duur van de WW is verbruikt.

Voor het PO geldt, dat het Participatiefonds de uitkeringskosten voor zijn rekening neemt indien het fonds een positieve beschikking naar aanleiding van een vergoedingsverzoek (instroomtoets) heeft ver-strekt. Indien dat niet het geval is, betaalt het schoolbestuur 100%. Voor het VO geldt dat 25% van de uitkeringskosten worden doorbelast aan de werkgever. 75% van de uitkeringskosten wordt betaald uit het collectief.

Geplaatst in .