FAQ

Personeel en Salaris

De doorbetaling vanuit de werkgever is 55% bij betaald ouderschapsverlof en 0% bij onbetaald ouderschapsverlof. De pensioenopbouw blijft ongewijzigd.