Salarisverhoging CAO POB en CAO VOB

De leden VTOI-NVTK hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Bestuurders die vallen onder de CAO POB en CAO VOB krijgen met terugwerkende kracht tot 1-1-2021 een salarisverhoging van 2%. Deze verhoging is in het salarisverwerkingssysteem verwerkt in een correctierun over 2021 en wordt met het salaris van januari 2022 uitbetaald. Mochten…

Lees meer