Nieuws
Interessante en relevante nieuwsberichten over én rondom het onderwijs en ONS.

Handreikingen en toelichtingen op cao-akkoord 2022

De PO-raad heeft een handreiking voor de arbeidsmarkttoelage VSO, een handreiking garantietoelage directeuren en een toelichting op de salarissen leidinggevenden gepubliceerd. Op de website van de PO-raad vindt u meer informatie hierover.   Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA contactpersoon of…

Lees meer

CAO aanpassingen in juni in de salarisverwerking

De CAO update met de wijzigingen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022 wordt in juni uitgeleverd door AFAS. Iedereen zal hierdoor vanaf 01-2022 correctiestroken ontvangen. Op de website van de PO-Raad vindt u hierover meer informatie: Het onderhandelaarsakkoord Vragen en antwoorden over het akkoord Uitleg over de omzetting…

Lees meer

Salarisverhoging CAO POB en CAO VOB

De leden VTOI-NVTK hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Bestuurders die vallen onder de CAO POB en CAO VOB krijgen met terugwerkende kracht tot 1-1-2021 een salarisverhoging van 2%. Deze verhoging is in het salarisverwerkingssysteem verwerkt in een correctierun over 2021 en wordt met het salaris van januari 2022 uitbetaald. Mochten…

Lees meer