Privacyverklaring
Beste bezoeker van de ONS Onderwijsbureau website. Mocht jij je af vragen of wij (persoons)gegevens verzamelen en waarom wij dat doen?  Dan vind je hier onder de uitleg.

ONS Onderwijsbureau maakt verschil tussen de eventuele (persoons)gegevens die je als websitebezoeker achterlaat bij ONS en de (persoons)gegevens die ONS mogelijk van jou verwerkt omdat ONS een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten met jou of met de opdrachtgever waar jij werkzaam bent.

Websitebezoeker

Als je de website van ONS bezoekt dan verzamelen wij geen gegevens over jou, tenzij je zelf (persoons)gegevens achterlaat bijvoorbeeld door het invullen van ONS contactformulier.

Wij gebruiken deze alleen maar om naar jou te reageren. Je (persoons)gegevens worden niet bewaard, doorgegeven of verkocht aan derden.

Wij vinden het interessant welke ONS website pagina’s vaak bezocht worden en op welke manier bezoekers de ONS website gebruiken. Daarvoor verzamelen wij het IP-adres van je computer, welke browser je gebruikt, de datum/tijdstip en je regio. Deze gegevens worden verzameld met behulp van de Google Analytics cookie en zijn alleen maar bedoeld voor analyse doeleinden over de website.

Indien je het niet prettig vindt dat wij bovenstaande gegevens verzamelen dan kun je ervoor kiezen om de cookies in je browser uit te schakelen. Hoe je de cookies kunt uitschakelen kun je terug vinden in de ‘Help’ van je browser.

Opdrachtgevers

ONS Onderwijsbureau verwerkt (persoons)gegevens van jou omdat de opdrachtgever je werkgever is. De opdrachtgever is met ONS Onderwijsbureau een overeenkomst aangegaan waarbij wij zakelijke diensten verlenen waaronder het verwerken van (persoons)gegevens. Bij (persoons)gegevens kun je denken aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum maar ook aan bijzondere (persoons)gegevens zoals BSN nummer. Het BSN nummer hebben wij nodig in overeenstemming met de geldende wet- en/of regelgeving.

ONS Onderwijsbureau verstrekt jou (persoons)gegevens alléén aan anderen indien wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld loonaangifte belastingdienst, UWV, etc. Wij delen alleen met anderen wanneer dit is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd met de opdrachtgever.

ONS Onderwijsbureau bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je (persoons)gegevens worden verzameld.

Jij hebt het recht om je eigen (persoons)gegevens in te zien, te laten wijzigen en eventueel te laten verwijderen. Helaas kan en mag ONS Onderwijsbureau dat niet zomaar voor jou doen, dit dient te gebeuren in samenspraak met je werkgever waarmee wij een zakelijke overeenkomst hebben. Ook dien je bij je werkgever te zijn indien je bezwaar wilt maken op het verwerken van je persoonsgegevens of het intrekken van een eventuele toestemming tot het verwerken.

ONS Onderwijsbureau neemt de beveiliging van persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelingen genomen tegen diefstal, verlies en ongeoorloofd gebruik. Op zowel technische als op organisatorische vlak.

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je altijd contact met ONS Onderwijsbureau opnemen.

Mail: privacy@onsonderwijsbureau.nl

Post: Postbus 196, 6400 AD  Heerlen

Je kunt ook onderstaand formulier gebruiken.

reCAPTCHA is required.