Over ONS

Een frisse, jonge organisatie maar met bekende gezichten en een jarenlange expertise, dat is wie ‘ONS Onderwijsbureau’ is.

ONS Onderwijsbureau verzorgt voor meer dan 50 klanten in het primair en voortgezet onderwijs de administratieve ondersteuning, management informatie en advies. Maandelijks verzorgen wij circa 9000 verloningen.

Sinds 1 april 2017 zijn wij als organisatie ‘uitgevlogen’ en vertrouwen we op onze jarenlange kennis en expertise met betrekking tot het ondersteunen van scholen en schoolbesturen op het gebied van administratieve dienstverlening, managementinformatie en advies, ondersteund door een gedegen platform.

Missie
Het beste onderwijs leveren, dat is de primaire taak van schoolbestuurders, wij zijn de partner die, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgevers, het gehele secundaire proces of slechts een gedeelte daarvan kunnen verzorgen en/of ontzorgen, zodat onze opdrachtgevers zich op hun primaire taken kunnen richten.

Visie
In het onderwijs werkt men elke dag om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Het onderwijs heeft echter ook te maken met een complexe wet- en regelgeving en veranderende omstandigheden. Daarnaast zijn de onderwijsorganisaties in ontwikkeling om hun administratieve proces opnieuw in te richten om deze efficiënter en effectiever in te richten. ONS Onderwijsbureau is daarin de partner om samen mee op te trekken en/of faciliterend bij te staan middels ondersteuning vanuit haar medewerkers en gedegen platform.

Voor  ONS Onderwijsbureau geen groot-groter-grootst, waar wij voor gaan?
Goed, beter, best!

We hebben niet de ambitie om de grootste dienstverlener te worden, wel om de beste dienstverlening aan onze opdrachtgevers, de schoolbesturen te leveren. Dit bereiken wij door de combinatie van een solide platform aan ICT hulpmiddelen, bevlogen medewerkers & ontwikkeling van zowel onze producten en onze diensten samen met onze klant en onze medewerkers. Zo leveren wij indirect een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.