In het hartje Tilburg, werkt een actief Servicebureau voor de 22 basisscholen van de Stichtingen Opmaat en de Jan Ligthart Groep. Een efficiënt bureau, van alle markten thuis. Financiële administratie, personele administratie. Beleidsontwikkeling, uitvoering en beheer van onderwijs, ICT, personeel, huisvesting, kwaliteit. Goed georganiseerd maar uiterst kwetsbaar. En die kwetsbaarheid los je niet intern op maar met een samenwerkende partner die de Stichtingen kent, hiervoor veel interesse heeft en kwalitatief hierop in kan spelen.

We zijn volledig zelfstandig en verantwoordelijk, maar kunnen terugvallen op ONS,  op het ICT beheer, ondersteuning in zowel financiële als personele administratie. Door enkele personele wisselingen hebben we extra ondersteuning nodig gehad die niet alleen in “handjes” zat, maar ook in extra kwaliteit. De opleiding van de nieuwe medewerkers heeft ONS ook op zich genomen. Proactief, met verbetervoorstellen. ONS laat met het krachtige bestuur zien dat ze waarde kunnen toevoegen aan lokale processen door daarop aan te vullen. Korte lijnen, betrokken mensen. Ik hoop dat we deze samenwerking op deze wijze nog lang kunnen voortzetten en gun andere ook om deze expertrol te kunnen delen.