HRM

Heeft u behoefte aan professionele ondersteuning op HRM gebied? Dan is ONS uw HRM partner.

Onze HRM Consultants ondersteunen schoolbesturen op het gehele gebied van HRM dienstverlening, binnen zowel de in-, door- als uitstroom. Denk daarbij aan het opstellen en/of herijken van het HR-beleid, ziekteverzuimbeleid, Arbobeleid, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling. ook beschikt ONS over FUWA-gecertificeerde adviseurs die functiebeschrijvingen voor u opstellen en waarderen en ingezet kunnen worden bij het aanpassen van het functiehuis.

Zij adviseren en geven praktische ondersteuning ten aanzien van preventief en curatief verzuim en adviseren ten aanzien van de Wet verbetering Poortwachter door het inzetten van geregistreerde casemanagers. Onze medewerkers zijn daarnaast interim inzetbaar als HRM adviseurs/medewerkers.

Kortom: onze HRM-Consultants bieden complete ondersteuning van benoeming tot ontslag.

We leveren niet alleen HRM-denkkracht en -advies, maar kunnen ook samen met u HRM-beleid, -instrumenten & -modules succesvol implementeren.

 

U kunt onze HRM Consultants bereiken via hrm@onsonderwijsbureau.nl.

Meer weten? Neem contact op met ONS

HRM dienstverlening

 • HR beleid
  ○ Interim HRM
  ○ Beleidsontwikkeling & uitvoering conform CAO
 • Instroom
  ○ Werving & selectie
 • Doorstroom
  ○ Casemanagement
  ○ Dossieropbouw
  ○ Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid
  ○ Gecertificeerde Fuwasys functiebeschrijvingen en waardering
 • Uitstroom
  ○ Ziekte
  ○ Disfunctioneren
  ○ Verschil van inzicht
  ○ Vrijwillig verloop/pensionering
  ○ Reorganisatie
  ○ Juridisch