Bij het aanmaken van uw account maken wij gebruik van het mailadres dat uw werkgever aan ons doorgeeft. Meestal is dit het werkmailadres, dit kan bij uw werkgever echter anders zijn.

Als uw mailadres wel herkend wordt zult u de eerste keer altijd een “Aan de slag” scherm zien. Als u direct om een wachtwoord wordt gevraagd is uw mailadres niet herkend.