Onderhandelingen CAO VO opgeschort

De afgelopen maanden hebben sociale partners in het voortgezet onderwijs gesproken over een nieuwe CAO VO. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om op dit moment al tot een nieuwe CAO VO te komen. Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de…

Lees meer