Handreikingen en toelichtingen op cao-akkoord 2022

De PO-raad heeft een handreiking voor de arbeidsmarkttoelage VSO, een handreiking garantietoelage directeuren en een toelichting op de salarissen leidinggevenden gepubliceerd. Op de website van de PO-raad vindt u meer informatie hierover.   Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste PSA contactpersoon of…

Lees meer

CAO aanpassingen in juni in de salarisverwerking

De CAO update met de wijzigingen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022 wordt in juni uitgeleverd door AFAS. Iedereen zal hierdoor vanaf 01-2022 correctiestroken ontvangen. Op de website van de PO-Raad vindt u hierover meer informatie: Het onderhandelaarsakkoord Vragen en antwoorden over het akkoord Uitleg over de omzetting…

Lees meer