Tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing per 1 januari 2021

Wanneer een werkgever met zijn werknemer een regeling treft die tot doel heeft een overbruggingsuitkering tot aan de pensioendatum te bieden, wordt zo’n regeling sinds 1 januari 2005 beschouwd als een RVU, een Regeling Vervroegde Uitkering.  Als daarvan sprake is, is de werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd. Met ingang…

Lees meer