Onderhandelingsakkoord nieuwe cao Kinderopvang

Woensdag 8 februari jl. bereikten de onderhandelaars een akkoord over de voorwaarden van de nieuwe cao Kinderopvang. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben enthousiast gereageerd op het akkoord. Het is nu aan de achterban van de diverse partijen om op basis van het onderhandelingsresultaat wel of niet te gaan instemmen…

Lees meer