Onderhandelingen CAO VO opgeschort

De afgelopen maanden hebben sociale partners in het voortgezet onderwijs gesproken over een nieuwe CAO VO. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om op dit moment al tot een nieuwe CAO VO te komen. Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de…

Lees meer

CAO

CAOOnder CAO treft u de laatste cao documenten aan omtrent de PO, VO, bestuurders en kinderopvang. Voor meer uitleg over de inhoud van de CAO kunt u altijd contact opnemen uw vaste PSA contactpersoon of via de Helpdesk PSA van ONS.POCAO-PO 2019-2020Onderhandelaarsakkoord verlenging CAO-PO 2019-2020Salaristabellen 2021VOCAO-VO 2020Salaristabellen 2020BestuurdersCAO-PO bestuurders 2020CAO-VO…

Lees meer